Algemeen
Gastouderbureau Bontekoe staat voor: buitenspelen,  samen aan tafel eten, lekker een keer vies worden, leren op je beurt te wachten, werken aan je ontwikkeling, thema avonden voor de gastouders, elke situatie apart bekijken, je best doen voor de vraagouders en gastouders op alle gebieden, de bureaukosten betaalbaar houden, en vooral doen waar je goed in bent!

Welzijn van het kind
Eigenlijk draait het bij Bontekoe maar om één ding: ervoor zorgen dat kinderen in goede handen zijn in de tijd dat hun ouders werken. Het welzijn van de kinderen staat dus op de eerste plaats.
Onze bemiddeling is geslaagd als de wens van de ouders om een goede gastouder voor hun kind(eren) te vinden, is vervuld. Maar daar houdt het niet bij op.

Begeleiding van onze gastouders
Bontekoe steekt veel energie in het contact met jou als gastouder en begeleidt je intensief bij het vervullen van je gastouderrol. Dat doen wij onder meer door:
• advies te geven over veiligheid en hygiëne
• een actieve rol te spelen in de deskundigheidsbevordering
• thema-avonden te organiseren

Binnen de kaders van de wet
Bontekoe handelt binnen de kaders van de wet. De belangrijkste wet waar wij mee te maken hebben is de Wet kinderopvang. Deze wet stelt eisen aan de gastouders, maar ook aan het gastouderbureau zelf.

Download ons pedagogisch beleid.

Jessica Vis-SchellevisBeleid gastouders