Gastouder worden
De een doet het om er haar brood mee te verdienen, de ander omdat ze altijd al met kinderen wilde werken. Eén ding hebben onze gastouders met elkaar gemeen: liefdevolle aandacht en plezier in het omgaan met hun opvangkinderen.

De Wet Kinderopvang
Gastouder kun je niet zo maar worden. De Wet Kinderopvang stelt kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheid, veiligheid en hygiëne. Ook ben je verplicht je in te schrijven in het Personenregister en het Landelijk Register Kinderopvang.. Als je niet aan alle eisen voldoet, hebben de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag.

Inschrijven bij Bontekoe
Als je je inschrijft bij gastouderbureau Bontekoe, heb je al aan de eerste voorwaarde voldaan. Samen met jou bekijken we welke stappen je nog meer moet zetten. Misschien moet je eerst nog een diploma halen. Of moeten er veiligheidsmaatregelen in je huis worden getroffen. Bij Bontekoe word je altijd begeleid door een gediplomeerde bemiddelingsmedewerkster die tevens pedagogisch coach is. Zo haal je altijd het beste uit jezelf en de opvang die je biedt.

Jessica Vis-SchellevisGastouders