Gastouderbureau Bontekoe heeft een privacy statement. Deze is te vinden op de website van Gastouderbureau Bontekoe. Daarnaast houdt Gastouderbureau Bontekoe een overzicht bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij doet. Gastouderbureau Bontekoe kijkt jaarlijks of de documenten rondom privacy nog up to date zijn en werkt het document met verwerkingen bij.

Gastouderbureau Bontekoe is een kleine organisatie en heeft daarom geen functionaris aangesteld. De houder is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, het bijhouden ervan en het beveiligen ervan. Bij haar kunt u altijd terecht met vragen, opmerkingen en anderszins rond de verwerking van uw gegevens.

Datalek:
Gastouderbureau Bontekoe meldt een (vermeend) datalek zo snel mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overzicht verwerkingen
Gastouderbureau Bontekoe heeft een overzicht gemaakt waarop staat welke gegevens Gastouderbureau Bontekoe verzamelt, waar zij deze bewaard, hoe deze zijn beveiligd, wie er bij kan en hoe lang deze gegevens worden bewaard.
Jaarlijks wordt dit overzicht bijgewerkt.
Bij de evaluatiegesprekken met de gastouders worden de verwerkingen met elkaar doorgenomen en kijkt Gastouderbureau Bontekoe of gastouder of Gastouderbureau Bontekoe meer gegevens verwerken dan in het overzicht vermeld staan, waarna het overzicht, indien nodig, wordt aangepast.

Overig
Voor alle overige zaken rondom de privacy en het verwerken van gegevens word verwezen naar het privacy statement. Daarin wordt uitgelegd welke gegevens verwerkt worden, waarom en hoe lang. En ook vindt u daar hoe uw gegevens kunt wijzigen, inzien, verwijderen of doorgeven aan derden.

Klik hier voor ons privacy statement

Jessica Vis-SchellevisPrivacybeleid