Workshop ‘De niet pratende peuter’ voor onze gastouders: 28 november 2018

Koninklijke Kentalis komt 28 november 2018 de workshop ‘de niet pratende peuter’ verzorgen voor onze gastouders. Deze workshop wordt verzorgd door een logopediste en een behandelaar. Het is een interactieve workshop waarbij de gastouders meer inzicht krijgen in de taalontwikkeling van peuters.

Tijdens deze cursus staat de taalspraakontwikkeling van peuters centraal. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe signaleer je als gastouder een stagnerende taalspraakontwikkeling en hoe stimuleer je in zo’n geval de ontwikkeling van taal en spraak?

Daarnaast wordt uitleg gegeven over taalontwikkelingsstoornissen en worden handvatten en tips gegeven om de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie welke al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. De workshop wordt gegeven door medewerkers van Kentalis die werkzaam zijn in de ‘vroegbehandeling’ voor jonge kinderen waarbij sprake is van een taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid die specifiek leidt tot een communicatieve beperking, al dan niet i.c.m. een lager non-verbaal intelligentieniveau.

 

 

Jessica Vis-SchellevisWorkshop ‘De niet pratende peuter’ voor onze gastouders: 28 november 2018