Waarom zou ik kiezen voor Bontekoe?
Gastouderbureau Bontekoe staat voor informeel, flexibel, kwaliteit, kleinschalig en maatwerk in kinderopvang, tegen een betaalbare prijs.

Informeel houdt in dat we veel persoonlijk contact onderhouden met al onze ouders en gastouders.

Flexibiliteit vertaalt zich onder meer in de gratis inschrijving. We proberen, in overleg met onze gastouders, zoveel mogelijk rekening te houden met de opvangbehoefte van de vraagouders. Bij ziekte en vakantie regelen wij jouw vervanging. Als puntje bij paaltje komt, stellen we het belang van het kind boven onze algemene voorwaarden.

Als erkend gastouderbureau moeten wij aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Daarop worden we ook beoordeeld. Zo moeten onze administratieve processen tiptop in orde zijn. Ook moeten we aantonen dat we pedagogisch verantwoord werken. Daarnaast investeren we in jouw ontwikkeling in de vorm van gratis thema-avonden. Ook de verplichte VOG-verklaring is voor onze rekening.

Wij leveren maatwerk door jouw mogelijkheden uitgebreid te inventariseren en een gepaste match te vinden. Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst is ‘op het lijf geschreven’.

We zijn een klein bureau. De lijntjes zijn hierdoor kort. We kennen dan ook iedereen persoonlijk. En we staan altijd klaar om snel jouw vragen te beantwoorden.

Wat doet Bontekoe voor mij als gastouder?
Het gastouderbureau begeleidt je in jouw professionele ontwikkeling. Ook als je je diploma’s hebt behaald, is het onze zorg dat je kennis op peil blijft. Je ontvangt daarom regelmatig een uitnodiging voor een thema-avond.
Samen met jou zorgen we ervoor dat jouw huis voldoende veiligheid biedt aan je oppaskinderen. Samen stellen we jaarlijks een risico-inventarisatie op. Als je onze adviezen opvolgt, kun je zorgeloos het controlebezoek van de GGD tegemoet zien.
Zodra je aan alle eisen voldoet, melden wij je aan bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ook zorgen we ervoor dat je keurig op tijd je geld krijgt voor de uren die je hebt opgepast.

Hoe lang zit ik vast aan het contract met Bontekoe?
Bontekoe hanteert in haar algemene voorwaarden een opzegtermijn van één maand. Ook in het contract tussen jou en de ouder(s) staat deze termijn. Het contract is elke dag van de maand opzegbaar. Als de opzegduur indruist tegen het belang van het kind, stellen we alles in het werk om eerder tot een oplossing te komen.

Waarom wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie gedaan in het ‘opvanghuis’?
De veiligheid van de kinderen staat voorop. De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig naar de woning te kijken waar ‘onze’ kinderen worden opgevangen. De veiligheid en hygiëne worden beoordeeld aan de hand van een risico-inventarisatieformulier dat is opgesteld door de MOgroep, de branchevereniging voor de kinderopvang.

Moet ik diploma’s halen om op mijn eigen kleinkinderen te kunnen passen?
Als de ouders in aanmerking willen komen voor de kinderopvangtoeslag moet de gastouder voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Een diploma hoort daar bij. Dit geldt ook voor de gastouder met wie een familie- of vriendenrelatie bestaat. De wet maakt hierin geen enkel onderscheid.

Aan welke eisen moet ik als gastouder voldoen?
Eisen aan de gastouder:

 • Je hebt een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee je aan de eisen voldoet, of een ervaringscertificaat.
 • Je hebt een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.
 • Je hebt een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij jou thuis worden opgevangen.
 • Je schrijft jezelf, volwassen huisgenoten en frequent bezoek (meer dan 30 minuten per 3 maanden) in in Het Personenregister.
 • Tijdens het werk spreek je Nederlands of een Nederlandse streektaal.
 • Je mag een andere taal spreken als je kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats).
 • Je bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
 • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht.

Aan welke eisen moet mijn huis voldoen?
Eisen aan de locatie:

 • Je mag opvang bieden bij jou thuis en bij de ouders thuis.
 • Je mag maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Je mag niet meer dan vijf kinderen onder de 4 jaar tegelijk opvangen. Dit is inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd.
 • Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 • Als je kinderen tot 1,5 jaar opvangt, moet je los van de speelruimte een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Welk pedagogisch beleid voert Bontekoe?
Download hier het pedagogisch beleid van Bontekoe (PDF)

Jessica Vis-SchellevisVeel gestelde vragen gastouders