Ik werk op onregelmatige tijden. Is dat een probleem voor de opvang van mijn kinderen?
Er zijn veel gastouders die hier geen enkel probleem mee hebben. Natuurlijk moeten hierover vooraf wel goede afspraken worden gemaakt.

Op welke tijden kan mijn kind bij de gastouder terecht?
In tegenstelling tot een kinderdagverblijf is een gastouder ook hierin vaak heel flexibel. Het is maar net wat je met elkaar afspreekt. Bijvoorbeeld dat het kind ‘s morgens bij de gastouder ontbijt of ’s avonds warm mee-eet. Zelfs overnachten behoort tot de mogelijkheden.

Als mijn kind op een afgesproken dag niet naar de gastouder gaat, moet ik dan wel voor deze uren betalen?
De gastouder heeft dan inderdaad recht op doorbetaling. Ook de bureaukosten worden gewoon in rekening gebracht. In het contract wordt afgesproken dat de ouders vier weken per jaar geen opvang afnemen en vakantie hebben; voor de gastouder is dit vijf weken. Blijft je kind thuis omdat het ziek is of omdat jij ziek bent of een extra vrije dag hebt genomen, dan betaal je de gastouder door.

Wat doet Bontekoe voor de bureaukosten die zij in rekening brengt?

 • Bontekoe helpt je bij het zoeken naar en vinden van een geschikte gastouder.
 • We blijven jouw vraagbaak over alles wat je wilt weten over gastouderopvang; de wet, de regels, de subsidie enzovoorts.
 • We adviseren je bij wijzigingen in je situatie.
 • We zorgen voor een professionele administratie. Maandelijks ontvang je de facturen en jaarlijks de jaaropgave. De wet Kinderopvang 2010 verplicht ons de kassiersfunctie uit te voeren.
 • Gastouders moeten vanaf 2010 aan deskundigheidseisen voldoen. Wij begeleiden hen in hun professionele ontwikkeling. Bovendien organiseren we jaarlijks diverse thema-avonden.
 • Het gastouderbureau heeft een controletaak op het gebied van veiligheid en hygiëne. We voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit op het opvangadres en maken hiervan een verslag. Dit verslag wordt bewaard in het dossier van de gastouder, ter controle van de GGD.
 • Via een spoedlijn is Bontekoe altijd bereikbaar bij noodvragen. Ook kun je een bericht inspreken waarna we je zo snel mogelijk terugbellen.

Hoe lang zit ik vast aan het contract met Bontekoe?
Bontekoe hanteert in haar algemene voorwaarden een opzegtermijn van een maand. Ook in het contract met de gastouder staat deze termijn. Het contract is elke dag van de maand opzegbaar. Als de opzegduur indruist tegen het belang van het kind, stellen we alles in het werk om eerder tot een oplossing te komen.

Moet mijn moeder diploma’s halen om op haar eigen kleinkinderen te mogen passen?
Als jij in aanmerking wilt komen voor de kinderopvangtoeslag moet ook de gastouder met wie een familie- of vriendenrelatie bestaat, voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Een diploma hoort hier bij. De wet maakt hierin geen enkel onderscheid.

Waarom wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie gemaakt in het ‘opvanghuis’?
De veiligheid van de kinderen staat voorop. De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig naar de woning te kijken waar je kind wordt opgevangen. Dat kan dus ook je eigen huis zijn. De veiligheid en hygiëne worden beoordeeld aan de hand van een risico-inventarisatieformulier dat is opgesteld door de MOgroep, de branchevereniging voor kinderopvang.

Hoe wordt het welbevinden van mijn kind door het gastouderbureau geëvalueerd en/of getoetst?
Minimaal twee keer per jaar praten wij met de gastouder die je kind opvangt. We komen daarvoor aan huis. Een van die bezoeken combineren we met een risico-inventarisatie in het huis waar de opvang plaatsvindt. Met de gastouder bespreken we onder meer haar persoonlijke situatie, hoe de opvang verloopt en hoe het contact is met de ouders. Een ander bezoek staat in het teken van een uitgebreid voortgangsgesprek met de gastouder.

Wat doet Bontekoe voor de gastouders?
Het gastouderbureau begeleidt gastouders intensief. Dat doen wij onder meer door:

 • advies te geven over veiligheid en hygiëne
 • pedagogische adviezen te geven
 • een actieve rol te spelen in de deskundigheidsbevordering
 • de gastouder (tijdig) aan te melden bij de gemeente en voor het Landelijk Register Kinderopvang
 • thema-avonden te organiseren
 • een spoedlijn voor acute problemen
 • een besloten Facebookgroep voor vragen en bijvoorbeeld het uitwisselen van knutselideeën

Welk pedagogisch beleid voert Bontekoe?
Download hier het Pedagogisch beleid van Bontekoe.

Jessica Vis-SchellevisVeelgestelde vragen