Gastoudervergoeding
Er gelden geen vaste uurtarieven voor gastouderopvang. Als gastouder mag je jouw eigen uurtarief bepalen. Je maakt hierover afspraken met de ouders.

Als minimumtarief hanteren we voor 2021 €5,45 voor de dagopvang en €5,65 voor buitenschoolse opvang per kind. Voor de subsidiegrondslag wordt in 2021 uitgegaan van €6,47.

Je mag maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

Onkosten die je moet maken
Je kunt je als gastouder gratis inschrijven bij Bontekoe. Ook de begeleiding die wij je geven kost jou niets. De kosten die je eventueel moet maken om aan de wettelijke eisen te voldoen, komen wel voor jouw rekening. Denk bijvoorbeeld aan het behalen van diploma’s, de inschrijving in Het Personenregister of aan de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen in je huis. De Verklaring Omtrent Gedrag komt wel voor onze rekening.

Jessica Vis-SchellevisWat verdient het